Писмен въпрос E-011778/11 Ashley Fox (ECR) до Комисията. Преговори за възнаграждения на индивидуална основа