Регламент (ЕС) № 848/2011 на Комисията от 19 август 2011 година за забрана на риболова на северен путас в зони VIIIc, IX и X; във води на ЕС от зона CECAF 34.1.1 от страна на съдове под флага на Португалия