Писмен въпрос E-5270/09, зададен от Nigel Farage (EFD) на Комисията. Намеса на Комисията в ирландския референдум