Правило № 13 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации — единни предписания за одобряването на превозни средства от категории M, N и O по отношение на спирането [2016/194]