Определение на Съда (шести състав) от 21 ноември 2012 г.