Писмен въпрос E-4426/10 Willy Meyer (GUE/NGL) до Съвета. Продажба на оръжия на Тайланд от Испания — нарушение на Кодекса за поведение относно износа на оръжие