ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА НАПРЕДЪКЪТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО ПРОТОКОЛА ОТ КИОТО