Писмен въпрос P-1212/07 зададен от Patrizia Toia (ALDE) на Комисията. Задължително посочване на произхода на смесения мед върху етикетите в Италия