Заключение на генералния адвокат Mayras представено на13 ноември 1974 г.