Innovationsunionen: Ett nytt Europa i världen efter krisen Europaparlamentets resolution av den 12 maj 2011 om Innovationsunionen: Ett nytt Europa i världen efter krisen (2010/2245(INI))