Съюз за иновации: Преобразуването на Европа за приспособяване към един свят, превъзмогнал кризата Резолюция на Европейския парламент от 12 май 2011 г. относно Съюз за иновации: Преобразуването на Европа за приспособяване към един свят, превъзмогнал кризата (2010/2245(INI))