Регламент за изпълнение (ЕС) № 947/2014 на Комисията от 4 септември 2014 година за започване на частно складиране на масло и за предварително определяне на размера на помощта