Писмен въпрос E-5255/08 зададен от Roberta Angelilli (UEN) на Комисията. Финансови средства за сдружение Л'Оридзонте (L'Orizzonte), извършващо дейност в сферата на морала и социалния патронаж