Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5340 — KING/CAPVIS III/KVT) Текст от значение за ЕИП