Rozhodnutie Komisie z 10. januára 1990, ktorým sa udeľuje výnimka Francúzsku a ktorou sa ustanovujú rovnaké zdravotné podmienky, ktoré sa majú dodržiavať pri rozrábke čerstvého mäsa