Komisjoni otsus, 10. jaanuar 1990, millega lubatakse erand Prantsusmaale ja määratakse kindlaks samaväärsed tervishoiunõuded, mida tuleb järgida värske liha tükeldamisel