Решение на Комисията от 10 януари 1990 година относно предоставяне на дерогация на Франция и определяне на еквивалентните санитарни условия, които трябва да бъдат съблюдавани по отношение на разфасоването на прясно месо$