Писмен въпрос P-0269/10, зададен от Richard Ashworth (ECR) на Комисията. Пенсионни права от периода преди присъединяването на Гърция