Писмен въпрос E-6666/10 Seán Kelly (PPE) до Комисията. Зони за обслужване в участъците от автомагистралите, за които се заплаща пътна такса