Писмен въпрос E-000684/11 Philip Claeys (NI) до Комисията. План за действие в областта на туризма