Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 68/1999 od 28. svibnja 1999. o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u$