Регламент за изпълнение (ЕС) № 721/2011 на Комисията от 22 юли 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци