TITJUR Заключение на генералния адвокат Rozès представено на30 юни 1983 г. # W. Ferrario и други срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностни лица. # Съединени дела 152, 158, 162, 166, 170, 173, 175, 177, 178, 179, 182 и 186/81. Ferrario и др./Комисия