Решение на Съда (четвърти състав) от 29 март 2012 г.