Писмен въпрос E-009973/11 Сър Graham Watson (ALDE) до Комисията. Несъотносимост между времето за управление и за почивка на професионалните водачи и на превозваните животни