Писмен въпрос E-5949/08 зададен от Mario Borghezio (UEN) на Съвета. Ръководство на Световната здравна организация