Резолюция на Комитета на регионите относно съобщението на Европейската комисия „Инвестиционен план за Европа“