Писмен въпрос E-4583/06, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Turkey threatens trade boycott of France