Дело T-370/06: Иск, предявен на 4 декември 2006 г. — Kuwait Petroleum Corp. и други срещу Комисията