Писмен въпрос E-0581/08 зададен от Emilio Menéndez del Valle (PSE) на Съвета. Нахлувания от страна на Турция на иракска територия