Писмен въпрос E-5125/10 Marek Henryk Migalski (ECR) до Комисията. Възобновени репресии срещу Тереза Собол