Съединени дела C-458/14 и С-67/15: Решение на Съда (пети състав) от 14 юли 2016 г. (преюдициални запитвания от Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia и Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna — Италия) — Promoimpresa srl (C-458/14)/Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia и Mario Melis и др. (C-67/15)/Comune di Loiri Porto San Paolo, Provincia di Olbia Tempio (Преюдициално запитване — Обществени поръчки и свобода на установяване — Член 49 ДФЕС — Директива 2006/123/ЕО — Член 12 — Представляващи икономически интерес концесии за имоти, публична собственост, по крайбрежието на морета, езера и реки — Автоматично продължаване — Липса на процедура за възлагане на обществена поръчка)