Дело C-582/11 P: Жалба, подадена на 24 ноември 2011 г. от Rügen Fisch AG срещу решението на Общия съд (трети състав), постановено на 21 септември 2011 г. по дело T-201/09, Rügen Fisch AG/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели); друга страна в производството: Schwaaner Fischwaren GmbH