Писмен въпрос E-7984/10 Michał Tomasz Kamiński (ECR) до Комисията. Закон за свободата в Грузия