Писмен въпрос E-5207/08 зададен от Andreas Mölzer (NI) на Комисията. Нови правила за счетоводство в сектора на недвижимите имоти