Подпомагане на научните изследвания в университетите: Резултати от заседания на Комитета на EIBURS от 2011 г. за подбор на проекти