Писмен въпрос E-002519/11 Marietje Schaake (ALDE) и Ana Gomes (S&D) до Комисията. Финансов принос на ООН към разследванията на Международния наказателен трибунал относно Либия