Писмен въпрос E-001946/11 Morten Løkkegaard (ALDE) и Hannu Takkula (ALDE) до Комисията. Финансиране на спорта