Решение на Общия съд (пети състав) от 9 септември 2010 г.