Регламент № 155/2003 на Съвета от 27 януари 2003 година за изменение на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 1824/2001 на Съвета върху вноса на газови джобни механични запалки за еднократна употреба, с произход от Китайската народна република и Тайван PROPCELEX