Регламент (ЕС) № 121/2010 на Комисията от 9 февруари 2010 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания — Provolone del Monaco (ЗНП)