Заключение по съединени дела на генералния адвокат Rozès представено на 31 януари 1984 г. # Sabine von Colson и Elisabeth Kamann срещу Land Nordrhein-Westfalen. # Искане за преюдициално заключение: Arbeitsgericht Hamm - Германия. # Равно третиране на мъжете и жените. # Дело 14/83. # Dorit Harz срещу Deutsche Tradax GmbH. # Искане за преюдициално заключение: Arbeitsgericht Hamburg - Германия. # Равно третиране на мъжете и жените. # Дело 79/83. von Colson и Kamann TITJUR