Дело C-47/08: Решение на Съда (голям състав) от 24 май 2011 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Член 43 ЕО — Свобода на установяване — Нотариуси — Изискване за гражданство — Член 45 ЕО — Участие в упражняването на публичната власт — Директива 89/48/ЕИО)