Писмен въпрос E-010986/10 Oreste Rossi (EFD) до Комисията. Запазване на горите като въглеродни поглътители