Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 2