Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета от 20 ноември 2008 г. , относно здравето и благосъстоянието на младежите