Lieta C-540/08: Tiesas (virspalāta) 2010. gada 9. novembra spriedums ( Oberster Gerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Mediaprint Zeitungs-und Zeitschriftenverlag GmbH&Co. KG/ Österreich -Zeitungsverlag GmbH (Direktīva 2005/29/EK — Negodīga komercprakse — Valsts tiesiskais regulējums, atbilstoši kuram vispārīgi ir aizliegta komercprakse, kurā balvu piedāvāšana patērētājiem ir atkarīga no preču vai pakalpojumu iegādes)