TITJUR Kolpinghuis Nijmegen Решение на Съда (шести състав) от 8 октомври 1987 г. # Наказателно производство срещу Kolpinghuis Nijmegen BV. # Искане за преюдициално заключение: Arrondissementsrechtbank Arnhem - Нидерландия. # Дело 80/86.