Решение от 12 август 2009 година на Управляващите органи към Споразумението между правителството на Съединените американски щати и Европейската общност за координирането на програми за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване, относно преразглеждане на спецификациите за компютри, включени в част VIII от приложение В към Споразумението