Регламент (ЕО) № 284/2007 на Комисията от 16 март 2007 година за определяне на минимална продажна цена за масло за 59-ия специален търг, открит в рамките на постоянен търг, посочен в Регламент (ЕО) № 2771/1999